Ochrana vody je jednou z podmínek KSČM pro toleranci vlády

5. 5. 2020

Komunisté podmiňují toleranci Babišově vládě jednáními o ochraně vody. Novinářům to sdělil místopředseda ÚV KSČM a předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Liknavost už nehodlají přehlížet.

Společně s místopředsedkyní sněmovního výboru pro životní prostředí, stínovou ministryní pro životní prostředí za KSČM Marií Pěnčíkovou, upozornili na to, že ochrana vody, a to v souvislosti s jejím vlastnictvím i kvalitou a množstvím, byla jednou z podmínek pro toleranci vlády, jak ji poslanci KSČM menšinovému kabinetu slíbili. Grospič poukázal na odmítavý postoj kabinetu k jejich návrhu na ústavní ochranu vod a na to, že k tématu vody měla být ustavena pracovní skupina. KSČM kvůli tomu bude podle Grospiče zvažovat, zda »má dále setrvávat v toleranci vlády«.

Grospič připomněl, že KSČM na nebezpečí nedostatku vody a vláhy upozorňovala už v minulém volebním období. »V tomto volebním období 13. června 2019 předložila návrh změny čl. 7 Ústavy ČR. Navrhli jsme, aby tento článek zněl: Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví ČR. ČR chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby, i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací,« citoval Grospič.

Poukázal na to, že tehdy se na KSČM snesla kritika, která přetrvává s tím, že pokud by taková úprava byla přijata, pak by za všechno, co způsobí voda, včetně povodní, odpovídal stát. »Není tomu tak. Odmítáme i kritiku, že tím by se zásadně měnily vlastnické poměry k pozemkům dotčených jako vodních zdrojů. Je běžné i jinde ve světě, že si stát primárně kontroluje nerostné bohatství a vodní zdroje jako to nejcennější a základní, co potřebuje pro zabezpečení svých služeb, dostupnost obyvatelstvu a dostání této povinnosti,« dodal místopředseda komunistů.

Náprava nešetrného zacházení s vodou je první krok

Podle Grospiče existuje mnoho příkladů, kdy vodoprávní úřady nerozhodují ani v souladu se současnou, daleko měkčí platnou dikcí zákona. Přesto jsou to závažné věci, zdůraznil. »My zde hovoříme o podpoře určitých komodit v zemědělství – rozvoje sadařství, a přitom vodoprávní úřady často nezvažují, že plochy nově zakládaných sadů potřebují zavlažování, povolují vyvrtávání studní, aniž by kontrolovaly benevolenci k tomu, když studny přesáhnou povolenou hloubku, a tím strhávají vodu, která je životně důležitá pro sousední obydlí a obce. A potom tyto obce musí investovat do nákladné výstavby vodovodů a vodu do svých obcí dostat ze vzdálenějších míst,« dodal Grospič.

Tvrdí, že tyto věci by se měly narovnat - nyní je ve Sněmovně otevřený zákon o vodách. Za první vstřícný krok k tomu, že budeme napravovat nešetrné hospodaření s vodou, však Grospič považuje, že parlament přijme i ústavní zakotvení ochrany vody.

V dolní komoře se sešly další návrhy týkající se vody – z KDU-ČSL a STAN. Grospič je však hodnotí spíše jako deklaratorní předlohy, neukládají státu povinnost se šetrně a hospodárně starat o vodní zdroje. Pokud jde o vládu, ta podle Grospiče zůstala jen u slibů. Proto na ni KSČM apeluje, aby vzala otázku ochrany vod v ČR vážně. »Myslíme si, že voda je jedna z nejzákladnějších komodit, která se dotýká každého občana ČR,« podtrhl na tiskové konferenci Grospič.

Zástupci předkladatelů ze všech tří klubů nicméně ve Sněmovně neuspěli s požadavkem, aby se poslanci zabývali jejich návrhy už dnes.

Životní prostředí problematiku podcenilo

Marie Pěnčíková podotkla, že ČR prochází obdobím nejhoršího sucha za posledních 500 let. »V řekách je místy jen desetina vody, některým tokům hrozí vyschnutí, kvůli suchu už letos přes dvacet obcí vyhlásilo omezení odběru vody,« uvedla. Také ona připomněla, že dva ze sedmi požadavků KSČM podpory vládě – ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou a zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou - přímo souvisí s touto problematikou a řešením negativních dopadů klimatických změn. »Zhruba polovina republiky se nachází v problémových oblastech. Je nejvyšší čas, a možná deset minut po dvanácté, kdy to má být řešeno,« zhodnotila situaci Pěnčíková. Z grafů, které mapují intenzitu sucha v ČR od roku 1803, vyplývá, že extrémní sucho bylo na našem území zaznamenáno v roce 1830, a také v dnešní době se ČR nachází v období enormního sucha. »Není to záležitost, která by se týkala poslední doby, je to záležitost letitá, podceněná, kterou ministerstvo životního prostředí neřešilo,« konstatovala poslankyně.

KSČM bude dál prosazovat více peněz na ochranu vody

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na tiskové konferenci minulý týden podle ní sice referoval o tom, co jeho úřad chystá, nebyla tam ale naděje do budoucna. »Mluvil o řadě projektů, které ministerstvo připravuje, ale vůbec nemluvil o věcech jako je problematika zemědělství, problematika kůrovcem poničených lesních porostů, nemluvil o záborech půdy a dalších věcech. Dlouhodobě upozorňujeme jak ministerstvo zemědělství, tak životního prostředí na to, že řešení pro ČR je zejména ve změně přístupu k hospodaření na půdě a přiměřených vodohospodářských opatřeních, která budou reflektovat nejenom potřebu zajištění pitné vody, ale i všech ostatních funkcí vody v krajině,« uvedla Pěnčíková. KSČM je podle ní připravena aktivně spolupracovat jak na akčním investičním plánu, tak i podpořit nezbytné legislativní změny a využití finančních prostředků.

»KSČM nemá téma eliminace negativních dopadů klimatických změn jako nějaké populistické téma, věnuje se mu dlouhodobě,« uvedla poslankyně. Připomněla, že komunisté podpořili posílení rozpočtu pro rok 2020 o 50 milionů pro specializovanou organizaci Akademie věd ČR CzechGlobe, která se společně s dalším institucemi podílí na pracích spojených s otázkou klimatických změn. Také prosadili finanční prostředky přesahující jednu miliardu korun pro financování převodu vodohospodářských služeb pod výhradní kontrolu veřejných subjektů. »Nadále budeme prosazovat vyčlenění dalších prostředků na aktivity spojené s řešením tohoto špatného stavu. V krátké době seznámíme veřejnost s připravenými konkrétními kroky,« slíbila Pěnčíková. 

Autor: 
Marie Kudrnovská
Zdroj: 
Haló noviny