GŘC s uveřejňováním smluv nepospíchalo

8. 1. 2020

Celní správa například neuveřejnila v registru 19 smluv za více než 260 milionů korun v termínu a formátu, který požaduje zákon. Několik smluv uveřejnila i déle než rok po jejich uzavření, podle zákona je má zveřejnit do 30 dnů.

»Bohužel, nevíme, jestli je to systémové pochybení nebo jde o pochybení jednotlivců, odboru atd. V každém případě to ale pochybení je, a je potřeba provádět důslednější kontrolu, případně i přijat určitá systémová opatření,« řekla našemu listu členka sněmovního kontrolního výboru Květa Matušovská (KSČM).

Celní správa také podle NKÚ nevložila do registru smlouvy ve strojově čitelném formátu. Kvůli této chybě byly od počátku zrušeny smlouvy za 170 milionů korun. Část jejich plnění ale GŘC zaplatilo. NKÚ proto podal finančnímu úřadu oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně za 125 milionů korun. »Tento problém se objevuje i u jiných institucí a NKÚ pak nemá jinou možnost než podat oznámení správci daně. K napravení této situace by přitom pomohlo, kdyby informační systém, do kterého se smlouvy odesílají, nedovolil vložit je v jiném formátu, než požaduje zákon,« uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala. S tím souhlasí také Matušovská. »Znamenalo by to, že tyto problémy a chyby by nevznikaly, a to nejenom u GŘC,« míní poslankyně.

Generální ředitelství cel v reakci poukázalo na to, že kontrolní úřad nezjistil neúčelné či nehospodárné vynaložení peněz ze státního rozpočtu při programovém financování. »Ve většině případů se jednalo o administrativní pochybení,« uvedla mluvčí GŘC Martina Kaňková. U zveřejňování smluv se podle ní jednalo o technickou chybu, která způsobila nečitelný formát. »GŘC činí veškerá opatření k narovnání stavu, a to i s účastníky smluvních vztahů,« doplnila.

 

Obr. Členka sněmovního kontrolního výboru Květa Matušovská (KSČM).

 

Vstupní hala jako dopravní prostředek

Chyby zjistili kontroloři také u programu, ze kterého GŘC financuje zajištění techniky, obnovu budov nebo movitého majetku. U dvou akcí změnilo GŘC některé parametry tak, že mohou v budoucnu způsobit nehospodárné výdaje státu. Šlo třeba o vývoj informačního systému pro efektivnější zpracování daní a poplatků.

Celní správa nepostupovala podle zákona také při inventarizaci dlouhodobého majetku. Dokladovou inventurou například nezjistila, že v účetnictví vede osobní vozidla za více než 1,5 milionu korun jako neuvedená do provozu, i když se používala už od roku 2014. Jako dopravní prostředek evidovalo GŘC také rekonstrukci vstupní haly za více než jeden milion korun.

Podle Matušovské jde o nešťastná pochybení. »GŘC jako jeden ze správců daně v ČR, by si tohle mělo umět pohlídat,« dodala.

Podle mluvčí GŘC byla vozidla vedená v chybné účetní položce následkem administrativní chyby. »Stejné účetnické pochybení bylo i v evidenci rekonstrukce vstupní haly,« dodala Kaňková.

Úkolem celní správy je ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Spravuje také veškeré spotřební daně a ekologické daně.

Zdroj: 
Haló Noviny