Sekce živnostenského a malého podnikání při odborném zázemí ÚV KSČM

24. 5. 2017

Dne 13.5.2017 proběhla schůzka sekce živnostenského a malého podnikání při odborném zázemí UV KSČM v Praze. Programem jednání byl dopad EET a  aktuální situace na ŽMP a OSVČ .Dále pak výstupy sekce pro volební program .

Na jednání sekce se dostavil Ing.Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Diskuse byla opravdu bohatá, týkající se otázek a problematice k EET. Ing. Karel Havlíček  upřesnil přehled  počtu OSVČ ke dni 31.12.2016. Konstatoval, že dle statistiky je celkový počet OSVČ  v ČR  981 355 tis, z toho na  577 818 OSVČ se zabývá podnikáním jako hlavní činnost a 403 537 jako vedlejší činností. Informoval sekci o  projektu na plošnou podporu s názvem "Rok venkova". Tento projekt je zaměřen na  malé venkovské hospody, pokračuje v oživování koloniálů na vsích a mobilizuje řemeslné spolky a cechy. Připravují zviditelnění regionálních produktů, aktivují začínající podnikatele v malých obcích a rodinné firmy.  Malé obce a jejich obsluha se díky AMSP ČR a všem podporovatelům Roku venkova se  stává tak  velkým celospolečenským tématem.  Zachovat  drobné živnosti zejména v malých obcích, kterých je v ČR cca 2 500 spolu se základní obslužností může významně omezit vylidňování venkova.

Autor: 
Petra Tatíčková