Vyšší nároky do vlastních řad

8. 1. 2018

 

V sobotu 6.ledna se uskutečnila v Hostinci Staré Čívice okresní konference komunistů pardubického okresu.

»Bude třeba sjednotit postoje a vylepšit prezentaci naší strany na veřejnosti tak, aby byla vnímána jako hegemon levice s jednotnými a srozumitelnými výstupy. Vlastní názorové rozpory se musí řešit uvnitř strany a neprezentovat je veřejnosti v médiích a na sociálních sítích,« zdůraznil ve zprávě OV KSČM na Okresní stranické konferenci v Pardubicích znovu zvolený předseda Roman Harmat.

Řekl mj., že bude nutné posilovat význam okresního výboru směrem k lepšímu fungování nižších organizačních jednotek. »To bude vyžadovat vyšší nároky na práci a angažovanost nás všech,« řekl Harmat, který zároveň kriticky zhodnotil činnost okresní organizace.

Pozitivní je podle zprávy aktivita zastupitelů za KSČM jak v kraji, tak v místech. I zde je však nutné posilovat vliv v souladu s volebním programem strany. Předseda OV KSČM dále reagoval na stárnutí členské základny a na to, že základní organizace se nedostatečně věnují přijímání nových zejména mladých členů. »Mnozí funkcionáři příliš spoléhají na pomoc okresního výboru, což má  však své limity.« Dále mj. uvedl, že je naprosto zásadní jednotně vystupovat navenek k voličům. Nemůže také docházet k odmítání plnění usnesení ústředních orgánů strany. Ocenil aktivity konkrétních funkcionářů na chodu okresní stranické  organizace, v komisích, při spravování webových stránek OV KSČM,  přeloučské a  holické organizace. Například »Klub mladých při OV KSČM se podílel na pořádání setkání mladých, besed a školení, byl aktivní ve volební kampani do PS PČR při distribuci materiálů a osobních  kontaktech s voliči,« dodal mj. Harmat. Zpráva se dále zabývala vnitrostranickými otázkami, hospodařením, hodnocením stranických akcí, mítinků, přátelských setkání a přípravou na komunální volby v tomto roce.

Jak v diskusi uvedl na konferenci zvolený člen ÚV KSČM Václav Snopek, je třeba v nižších článcích objektivně zhodnotit tvorbu volebního programu strany, kdy chyběly zdola konstruktivní připomínky. »Nedivme se potom, že nám jaksi vypadlo programově řešení chudoby, která postihuje dvacet procent našeho obyvatelstva. Rapidně se zhoršuje bytový problém, poukazem na řešení nezaměstnanosti jsme také moc voličů neoslovili a dopadli v konečném účtování velmi špatně. Dochází ke zbídačování lidí seniorského věku, kterým se sice zvedl důchod o čtyři procenta, ale objektivně se zvedly ceny všeho druhu o osm procent,« řekl  V. Snopek a doporučil v boji proti drahotě revolučnější činy. Řekl také, že nám moc neprospěly veřejné výtky proti současnému prezidentovi, který je pro levicové voliče jasnou volbou na Hrad,  ale také nedostatečně prezentovaný postoj k migrační krizi. Podle předsedy KV KSČM Pardubice Jana Foldyny je mládí ve straně potřebná věc, ale to ještě neznamená kvalifikaci na vysoké funkce. Je však velmi nutné je zařazovat na kandidátky i v místech, aby prošli zastupitelskou školou v regionu. Doplnil ho Jaroslav Čapský, který  řekl, že se neobejdeme bez názorů mladých komunistů, ale je třeba je dát do souladu se stanovisky zkušenějších členů strany. V diskusi také  mj. vystoupili Otakar Kovařík, který kritizoval současnou  setrvačnost v činnosti základních článků, Dominik Škrba apeloval na malou revolučnost členské základny a tam, kde to je nutné, řešit kádrové změny.

Zvoleným delegátům sjezdu  bylo doporučeno podpořit při volbě  do funkcí ve vedení strany na X. sjezdu  KSČM Petra Šimůnka a Jana Klána.

Fotogalerie

Autor: 
Jiří Černý